Canlı bir üslup iman alametidir. Dava adamı Allah'ın delisidir. Sukunet, meskenet inanç zayıflığında olur, dava deliliği aşk alametidir. .