Samimiyetsiz insanlar öteki yüzlerini hep saklarlar. .