#Mehdiyet ruhu dışında dünyanın sürüneceğini Allah defalarca gösterdi, gösteriyor. https://t.co/P4SMgKUQg7 .