Din insana zindelik, canlılık, neşe verir. Münafıkların çarpık din anlayışı ise aşağılanma, ezilme, bedenen ve ruhen çökmeye sebep olur. .