Dünyada gerçek sevgi kalmaması, derinlikten insanların bu kadar uzak olması kıyametin yakın olduğunun alameti .