#insanlar Allah'a teslim olmadıkça mutlu olamazlar, tüm ömürleri mutluluk taklidiyle geçer .