Darwinistler bu çocuksu inatlarından vazgeçsinler. Memlekete zarar veriyorlar. Çünkü PKK’nın görüşü de Darwinist-materyalist. .