Allah'ı Zikretmek Mümini Doğru Yola Yöneltip İletir. .