Ahir zamanda insanların suretlerinde bozulma ve çirkinleşme olacaktır https://t.co/OGev5lO0 .