Allah... O'ndan başka İlah yoktur. Diridir, Kaimdir. (Al-i İmran Suresi, 2) .