Atatürk'ün milliyetçi ve dindar yönü okullarda ders olarak öğretilmeli. .