Din telkinle kaimdir. Din, telkinle güçlenir, kaim hale gelir. Mutlaka telkin gerekir ve aralıksız telkin gerekir. .