Hz.Mehdi, Mezhep ayrımını ortadan kaldıracaktır inşaAllah. .