İman bağlarının en sağlamı Allah için dostluk, Allah için düşmanlık, Allah için sevgi, Allah için nefrettir Kütüb-i Sitte,10.cilt,s.141 .