İnsan sahip olduğu nimetler ve karşılaştığı güzellikler nedeniyle, sevgisini, saygısını, minnet duygusunu ve vefasını Allah'a yöneltmelidir .