Müminler, iman edenleri özkardeşi gibi kabul ederler ve onların iyiliğini, rahatını sağlamak için hiçbir fedakarlıktan kaçınmazlar .