Hz. Mehdi (as) cinlerin, şeytanların saldırısıyla da imtihan olacaktır. https://t.co/FC5zGWmebr .