Genetik kodun içerdiği bilgi, Evrim Teorisi`ni yalanlar: https://t.co/ChlAL88ItE .