Termodinamik Kanunları, Evrim Teorisi ile ÇELİŞİR! https://t.co/xPbY9dmVxU .