Kuran'da Mehdi’nin gelişine ve İslam ahlakının hakimiyetine işaretler https://t.co/6pFVBkO0 .