"Allah muminlere guzel hayat yasatir." #AdnanOktar .