“ Ruhtan imanı çektiğinde ruh mahvolur. Ruh bedene saldırmaya başlar. #AdnanOktar” .