Rabbinin ismini zikret ve her şeyden kendini çekerek yalnızca O'na yönel. (MÜZZEMMİL SURESİ / 8) .