Kaderi tenkit eden, başını örse vurur, kırar. Rahmeti ittiham eden, Rahmetten mahrum kalır. - Lem'alar (Bediüzzaman SAİD NURSİ) .