Laiklik;devletin vatandaşlarını bir dini benimseme,bu dinin gereklerini yerine getirme konusunda kendi vicdanları ile başbaşa bırakmasıdır .