Hiç kimse, hiçbir ibadete zorlanamaz. Hiç kimse vicdanının ilhamı ile kabul ettiği ibadetten men olunamaz. İşte Laiklik budur. .