İsterse dünyanın en güzel insanı olsun, bir kişinin huyu güzel değilse iticidir .