Kimisi mütevazi olmadığı halde, mütevazi görünmeyi beğenir ve öyleymiş gibi davranır. işte bu zaaftır, gizli kibrinin tuzağına düşmektir. .