Müslüman çetin ortamlardan, zorluklardan yılmayacak, bilakis rahmet olarak görecek onu. Eğer ondan kaçınırsa, imtihandan kaçınıyor demektir .