Sosyalizm/Komünizm, dünyaya barış vaadetmeden önce, ardında bıraktığı 100 milyon cenazenin hesabını vermelidir. .