Gelişen bünye genç kalır. Duran bünye ihtiyarlar ve çöker. Durağanlıkta ölüm vardır. .