Güneydoğu'da geceli gündüzlü tek yanlı komünist-darwinist propaganda yapılıyor.Devlet eğer karşı ideolojik propaganda yapmazsa durum vahim .