Devletin diyalektik felsefe ile hesaplaşması ve karşı bir ideoloji ile materyalizmi çökertmesi şart.Gerekirse anayasada değişiklik yapılsın .