Proleterya diktatörlüğünde halk hep sürünür, halkın üzerinde bir elit zümre sömürüden palazlanır. Bu nasıl bir adalet ve eşitlik anlayışı? .