Bir komünist kardeşlikten, sevgiden, şefkatten bahsedemez çünkü savunduğu ideoloji şiddet yoluyla devrimi savunan kanlı bir fikre dayalı. .