Birbirimizi çok sevmemiz lazım, mezhep, tarikat ayırmadan müthiş bir sevgi bağı, derin bir şefkat, derin bir muhabbet olması lazım. .