Sahabe döneminde hep sevgiyle, şefkatle netice alınmıştır. https://t.co/obdR7UqJG3 .