Dünyada öğrendiğimiz sevginin gerçeğini Allah sonsuza kadar yaşamamızı istiyor .