İnsan Allah'tan bağımsız olduğunu düşündüğü için sıkıntıya düşer. Oysa herşeyi Allah yaratır. Hüzne kapılmak, üzülmek haramdır. .