Daha çok istekte bulunmak için iyilik yapma. (Müddessir Suresi / 6) .