Bir Darwinist için hayvan ne kadarlık bir değere sahipse,insana da o kadar değer ve önem verilmelidir.İnsanın hiçbir önemi ve değeri yoktur .