Ayette birbirinize yardım etmez ve dost olmazsanız yeryüzünde bir fitne ve büyük bir bozgunculuk (fesat) olur. (Enfal, 73) buyrulmaktadır .