Duygusallık , mantıklı ve doğru düşünemeyecek, isabetli çıkarımlar yapamayacak hale getirir. .