Allah korkusu ayrı bir güzelliktir. Derin aklın güzelliğidir. Akıl oradan kaynaklanır. Basiret, feraset Allah korkusundan kaynaklanır. .