Terörün kaynağı Darwinist materyalist eğitimdir. Dağda, ilk olarak Darwinist eğitim başlar. .