Müslüman; masona, museviye, hıristiyana, açık kapalı herkese tebliğ yapar, şefkatle yaklaşır. Nefret ve kin beslemez. .