İslam Birliği Allah’ın takdir ettiği kaderde var. Kaderde olanı bir an önce görmeyi istememiz lazım Yüce Allah'tan. .