Dünya'da en sağlıklı psikolojiye sahip olanlar Allah'a tam iman edenlerdir .