Rabbim, bana "...hoşnut olacağın salih bir amelde bulunmamı ilham et...(Neml Suresi/19) .