İnsanlarda en büyük sorun tahkiki imandır. Oysa din derin düşünme üzerine kuruludur. Allah derin derin düşünmeyi öğütlüyor. .